Post main image

Η αμέριστη αγάπη  της για τα παιδιά την οδήγησε στη συγκρότηση μιας υπεύθυνης επιστημονικής ομάδας, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των παιδιών, αλλά και των γονέων. Το επόμενο της βήμα ήταν η δημιουργία του Κέντρου Ειδικής Αγωγής «Ανάπτυξη & Λόγος», με στόχο η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους. Συναντήσαμε την Φωτεινή Τσιφτζή με στόχο να μάθουμε περισσότερα για τις υπηρεσίες του Κέντρου! 

Θα ήθελα να πάμε πίσω στο 2009 και να θυμηθείτε τη στιγμή που πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε το Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Ανάπτυξη & Λόγος». Ποια ανάγκη θέλατε να καλύψετε;

Η ανάγκη, που ουσιαστικά προσπάθησα να καλύψω με τη δημιουργία του Κέντρου, όπως αυτό λειτουργεί τώρα, ήταν η παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στο σύνολο της οικογένειας, που απευθύνεται σε εμάς, από μια ομάδα ειδικών και θεραπευτών, οι οποίοι συνεργάζονται κάτω από τους ίδιους στόχους και με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας, που πλαισιώνει ένα παιδί με αναπηρία

Έχετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Κέντρο;

Οι υπηρεσίες, που παρέχονται από το Κέντρο μας είναι λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική εκπαίδευση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παρεμβάσεις και τροποποίηση συμπεριφοράς, ψυχολογική υποστήριξη εφήβων, ομαδικά προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, ομαδικά προγράμματα παρέμβασης σε έφηβους, πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στο σχολικό πλαίσιο, συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση γονέων, εκπαίδευση και εποπτεία θεραπευτών. Τέλος, μετά και την καραντίνα που περάσαμε πριν από 6 μήνες περίπου, έχουμε δημιουργήσει και μια πλατφόρμα μέσω της οποίας αρκετές από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες γίνονται και διαδικτυακά.

Είδα στην ιστοσελίδα σας ότι παρέχετε και ψυχολογική υποστήριξη μέσω Skype. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα γι’ αυτή την υπηρεσία.

Οι παροχή συνεδριών υποστήριξης προέκυψε λόγω της καραντίνας αλλά και εξαιτίας των συνεπειών που αυτή «άφησε» στον καθένα μας.

Πρόκειται, επομένως, για συνεδρίες με τη χρήση του Διαδικτύου, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο χώρο μας, εξαιτίας ορισμένων παραγόντων που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση τους, όπως είναι τα κινητικά προβλήματα, η ζωή σε απομακρυσμένες περιοχές, ή η καραντίνα.  Η διαδικτυακή υποστήριξη, η οποία προσφέρεται από εκπαιδευμένο ψυχολόγο του Κέντρου μας αποτελεί μία διαδικασία ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο, η οποία διέπεται από τις αρχές του απορρήτου, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι βασίζεται στις αρχές της ISMHO (International Society for Mental Health Online).

Θα ήθελα να μου πείτε για το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, πότε αρχίζει και ποια σημάδια είναι εκείνα που πρέπει να παρατηρήσουν οι γονείς ώστε ν’ απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό.

Το Πρόγραμμα Πρώιμης  (ή έγκαιρης) Παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά από 18 μηνών έως 4 ετών που παρουσιάζουν κινητικές, αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές. Το πρόγραμμα λειτουργεί τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα παιδιά γίνονται πιο λειτουργικά μέσα από την εκπαίδευση και εντάσσονται ομαλότερα στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.

Στο ομαδικό επίπεδο, τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με τη χρονολογική, τη νοητική τους ηλικία αλλά και με το γενικότερο επίπεδο λειτουργικότητάς τους σε μικρές ομαδούλες, όπου δουλεύονται τόσο οι ομαδικοί όσο και οι ατομικοί στόχοι του κάθε παιδιού.

Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης είναι:

  • την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, ψυχοκινητικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα,
  • την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και
  • την κοινωνική και σχολική ενσωμάτωση

Τα σημάδια, που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος γονιός από τις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης του παιδιού είναι, το κοινωνικό χαμόγελο του βρέφους, η ανταπόκρισή του σε ήχους και θορύβους, η ανταπόκριση στο όνομά του, η παραγωγή ήχων και βαβισμάτων στον πρώτο ενάμιση χρόνο ζωής, η αλληλεπίδραση με ενήλικες και συνομηλίκους (θα αρπάξει, θα ζητήσει, θα κοιτάξει, θα μιμηθεί, θα ακολουθήσει;).  Και επίσης, αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς, είναι να ζητήσουν καταρχήν την άποψη του παιδιάτρου, που παρακολουθεί το παιδί σχεδόν από τη γέννησή του και φυσικά γνωρίζει και τα τυπικά στάδια ανάπτυξης.

Με ποιες μεθόδους γίνεται η διάγνωση και η αξιολόγηση;

Η διάγνωση  είναι μια διαδικασία σύνθετη και σημαντική. Πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένους ειδικούς  και με τη χρήση σταθμισμένων κλινικών εργαλείων. Είναι πολύ σημαντικό η διάγνωση να είναι σωστή και σαφής και να παρουσιάζει επακριβώς τους τομείς, στους οποίους δυσκολεύεται ένα παιδί.

Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση, είναι μια διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με σταθμισμένα εργαλεία είτε με μη σταθμισμένα. Στην περίπτωση της αξιολόγησης μπορούμε να δούμε τις δυσκολίες, που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο μαθησιακό, γνωστικό ή συμπεριφορικό τομέα.

Και στις δυο περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις μας να είναι σαφή, γιατί με γνώμονα αυτά θα δημιουργηθεί το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού.

Παρέχετε θεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, αλλά και ζεύγη. Μιλήστε μας για τις ανάγκες κάθε γκρουπ και την αντίστοιχη υποστήριξή σας.

Σαφώς μιλάμε για τέσσερις τελείως διαφορετικές κατηγορίες είτε το προσεγγίσουμε από την ηλικία (παιδί, έφηβος, ενήλικας) είτε από την κατάσταση (ελεύθερος, παντρεμένος, διαζευγμένος), όπου η κάθε κατηγορία έχει και τις δικές τις μοναδικές ανάγκες.

Έχοντας αυτό σαν οδηγό καταλαβαίνετε ότι έχουμε και τελείως διαφορετική προσέγγιση στον κάθε θεραπευόμενο. Για παράδειγμα, άλλη προσέγγιση και παρέμβαση έχει ανάγκη ένας έφηβος, ο οποίος δυσκολεύεται στις κοινωνικές του συναναστροφές και στις σχέσεις του με τους γονείς του, άλλη ένας ενήλικας πρόσφατα χωρισμένος ή πρόσφατα απολυμένος από την εργασία του και άλλη ένα ζευγάρι που λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών βλέπει ότι ανακύπτουν και προβλήματα στη μεταξύ τους σχέση.

Όποιο όμως και να είναι το αίτημα του ατόμου, το οποίο απευθύνεται σε εμάς, ο στόχος είναι πάντα ένας: η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο μέτρο που  ο ίδιος το χρειάζεται, ώστε να αρχίσει πάλι να γίνεται παραγωγικός και αποτελεσματικός για τον ίδιο και την οικογένειά του

Έχετε δημιουργήσει και τμήμα «Σχολής Γονέων». Τι παρέχει η «Σχολή» και σε ποιον γονέα απευθύνεται;

Οι σχολές γονέων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα:

  • να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους
  • να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις\ εμπειρίες και να τις ανταλλάξουν με άλλους γονείς
  • να δεχθούν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

Τα θέματα που συζητούνται σε μία Σχολή Γονέων προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των γονέων και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών. Κάθε συνάντηση είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα και οι γονείς συμμετέχουν σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους:

  • προσχολική ηλικία (0-6 ετών)
  • σχολική ηλικία (6-12 ετών)
  • εφηβεία (12 ετών και άνω)

Οι συναντήσεις είναι μηνιαίες και η διάρκειά τους είναι δίωρη.

Θα ήθελα να μου πείτε μία συμβουλή που θα δίνατε σε έναν γονιό του οποίου το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτό, που θα ήθελα να πω στους γονείς είναι ότι δεν πρέπει να φοβούνται! Όσο πιο σύντομα απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό σχετικά με κάποια «απόκλιση» που μπορεί να παρατήρησαν στο παιδί τους τόσο πιο σύντομα μπορεί αυτή η «απόκλιση» να γίνει παρελθόν! Οι ειδικοί είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους γονείς και να βοηθήσουμε τα παιδιά τους και όχι για να τους κρίνουμε!

Τέλος, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας τη στιγμή που νιώσατε περισσότερο περήφανη για τη δουλειά σας.

Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που έχω νιώσει υπερήφανη! Ένιωσα υπερήφανη όταν ο Ν. άρχισε να μιλάει, ένιωσα υπερήφανη όταν ο Κ. άρχισε να διαβάζει, ένιωσα υπερήφανη όταν ο Λ. κατάφερε να μπει στη θάλασσα χωρίς τσιρίδες και οι οικογένεια πέρασε ωραίες οικογενειακές διακοπές! Είναι πολλά… ευτυχώς! Και για κάποιους  είναι αυτονόητα… για κάποιους άλλους όμως είναι αποτέλεσμα πολύ κόπου και προσπάθειας!

Info
Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Ανάπτυξη & Λόγος»
Διεύθυνση: Ανθοκήπων 68, Θεσσαλονίκη – Εύοσμος
Τηλέφωνο: 2310931904
Εmail: info@analogos.gr
Social: Facebook & Instagram