Όροι χρήσης

Event header icon

 

 

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση των σελίδων και των
υπηρεσιών μας τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του
kidot.gr και του περιεχομένου του.

Η χρήση του kidot.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και
αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν
συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του
περιεχομένου της. Κατά καιρούς, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των
παρόντων όρων και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το kidot.gr διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς
προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/χρήστες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο επισκέπτης / χρήστης του kidot.gr υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή
καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, καθώς και από κάθε πράξη
ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο kidot.gr ή σε τρίτους.

Ο δικτυακός τόπος kidot.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους
παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή
που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Εφόσον ως Επισκέπτης επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Μέλος στο kidot.gr, η διαδικασία εγγραφής είναι
γρήγορη και απλή. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων και την αποδοχή
των Όρων Χρήσης, γίνεστε Μέλος στο kidot.gr και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους.

Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και
ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το kidot.gr βασίζεται
αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα
προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, το kidot.gr τα επεξεργάζεται
αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για τη δημιουργία λογαριασμού σας στο kidot.gr
– για τη διασφάλιση της μεταξύ μας επικοινωνίας και
– για την αποστολή προς εσάς ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού

αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του kidot.gr, συμπεριλαμβανομένων και των
ενδεχόμενων συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα που μνημονεύονται παρακάτω.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και
επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται η
πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου καθώς και το όνομα του υπεύθυνου/νόμιμου εκπροσώπου.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το kidot.gr για τα νέα
του στοιχεία, ώστε αυτά να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και
επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τους οποίους όρους και πολιτική δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει,
κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχετε, επίσης, τη
δυνατότητα να άρετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ζητήσετε την άμεση
διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας και τη διαγραφή σας ως μέλους, με την αποστολή σχετικού
email στην διεύθυνση ………………………………….ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο
………………………., καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (εκτός
αργιών).

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας  διατηρούνται από το kidot.gr μόνο για όσο χρόνο παραμένετε
εγγεγραμμένο Μέλος. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και
τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από το kidot.gr.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του
kidot.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας
δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του
kidot.gr (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα,
πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα,
ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κ.λπ.), αποτελούν διανοητική
(πνευματική/βιομηχανική) ιδιοκτησία του kidot.gr και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις. Διατίθενται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική τους χρήση
και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση,
μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση με
οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του
περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του kidot.gr. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα
εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους,
εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα
πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το kidot.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως
περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και
σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το kidot.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε
μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του kidot.gr στις οποίες
προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Ως εκ τούτου, το kidot.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή
αποθετική ζημία (εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την έλλειψη ικανότητας
χρήσης της Ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτήν, την παύση του συνόλου ή
τμημάτων αυτής, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη
λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κακή ποιότητα
λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της.

Το kidot.gr αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως,
τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση
του kidot.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας
προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των
πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του kidot.gr.

Το kidot.gr έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην
ιστοσελίδα της περιεχομένου το οποίο ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του kidot.gr ενδέχεται
να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της. Σε κάθε περίπτωση, το kidot.gr δεν εγγυάται ότι
το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή
παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, παρακαλούμε να μην επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο
kidot.gr και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσετε να τον επισκεφθείτε, σας ενημερώνουμε
με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το kidot.gr και στην οποία
επιδίδεστε θα είστε αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο kidot.gr αποτελούν μία προσφορά προς
τον επισκέπτη / χρήστη του kidot.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet,
παρέχονται «ως έχουν» και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες
ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή
μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του kidot.gr, χρησιμοποιώντας τις
υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των
παρεχόμενων πληροφοριών. Κάποιες από τις πληροφορίες παρέχονται από τρίτα πρόσωπα και το
kidot.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές ούτε εγγυάται την ακρίβεια τους.

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή
το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες.

Το kidot.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Χρήστη/Πελάτη από Μέλος
οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την
πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά
του kidot.gr Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του kidot.gr με τα ίδια ή
άλλα στοιχεία εκτός και αν το kidot.gr συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος
συναινεί το kidot.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε
θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως
(αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης από το μέλος, οι οποίοι στο
σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση
αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο
δικαιωμάτων κατά του μέλους.

 

COOKIES
Το kidot.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας
χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων
Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό
δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον
υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά
στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του kidot.gr, για στατιστικούς λόγους και
προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί
να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης /
χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών
υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / χρήστης του kidot.gr μπορεί να
ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να
τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την
αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των
συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν
μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Αναλυτικές πληροφορίες, βρίσκονται εδώ.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Το kidot.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών
δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία
παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το kidot.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των
σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Το kidot.gr ομοίως δεν
ευθύνεται για οιαδήποτε επικοινωνία των επισκεπτών / χρηστών του με τρίτους που διαφημίζονται στην
Ιστοσελίδα και για οιαδήποτε εμπορική συναλλαγή, τους όρους αυτής ως και για την ποιότητα των
αγαθών ή/και των υπηρεσιών που προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η συναλλαγή και οι όροι αυτής
καθορίζονται αποκλειστικά από τον επισκέπτη / χρήστη και τον πάροχο αγαθών ή υπηρεσιών τους
οποίους και δεσμεύουν.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το kidot.gr συλλέγει και επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης
εγγράφεται στις υπηρεσίες του, εισέρχεται σε προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματα, καθώς και
όταν συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή σε εθελοντικά προγράμματα. Το kidot.gr δύναται να αξιοποιεί τα
συλλεγόμενα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση προσφορών και υπηρεσιών του, εκτός αν
ο επισκέπτης / χρήστης έχει ζητήσει την παράλειψή του. Παράλληλα, το kidot.gr συλλέγει και
επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αλλά ενδεχομένως και ειδικών κατηγοριών
προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης υποβάλλει αίτημα για θέση εργασίας. Το kidot.gr
δύναται να αξιοποιεί τα συλλεγόμενα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την πρόσληψη του αιτούντος,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και επιβάλλονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Το
kidot.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε οιαδήποτε διάθεση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /
χρηστών του σε τρίτους, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από τον νόμο ή με απόφαση των αρμοδίων
αρχών. Το kidot.gr δύναται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτους
μόνο εάν: α) έχει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν αυτά και β) η διάθεση των
προσωπικών δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με το kidot.gr καθίσταται αναγκαία για την
υλοποίηση σχετικών εντολών των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους
επισκέπτες / χρήστες να απεγγραφούν επισκεπτόμενοι τη σχετική υπηρεσία του kidot.gr. Το kidot.gr
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης
των επισκεπτών / χρηστών. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες του kidot.gr. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /
χρήστη των υπηρεσιών του kidot.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές
διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύει, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα). Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης
ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της φόρμας
επικοινωνίας του kidot.gr. Παράλληλα, το σύνολο των πληροφοριών για την Πολιτική Απορρήτου του
kidot.gr βρίσκεται εδώ.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kidot.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους,
διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των
ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ του kidot.gr και
του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι Όροι Χρήσης του kidot.gr ενδέχεται να τροποποιούνται ενίοτε λόγω της θέσπισης νέων νόμων και
κανονισμών ή για άλλους λόγους. Οι νέοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής
τους στο kidot.gr.

back-to-top

NEXT SECTION

Services
Link icon

NEXT SECTION

Services
Link icon