Εξερευνώντας την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Header image

Εξερευνώντας την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Event header icon
Header image
OFFLINE

Intro

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε σχολικές τάξεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι κύριες θεματικές που καλύπτονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είναι οι ακόλουθες: γενικά ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, κοινωνική ισότητα, δημοκρατική διακυβέρνηση, ιδιότητα του πολίτη, βία (ενδοσχολική, ρατσιστική), ειρήνη, παγκοσμιοποίηση, δημοκρατία/δικαιοσύνη, στερεότυπα, ταυτότητα, διαφορετικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Το παιδαγωγικό / μαθησιακό πεδίο εντός του οποίου εφαρμόζονται οι δραστηριότητες είναι αυτό της μη τυπικής εκπαίδευσης και η μέθοδος είναι αυτή της βιωματικής μάθησης. Από τον Οκτώβριο του 2015 έως και σήμερα, έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 10.000 μαθήτριες και μαθητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Full width image

Hints

  • Ακολουθώντας τα εργαλεία και τη μεθοδολογία της μη τυπική εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες διεξάγονται με βιωματικό τρόπο και με την ενεργό συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντα, εντός ενός ομαδικού συνεργατικού πλαισίου.

  • Τα εκπαιδευτικά εργαλεία περιλαμβάνουν πολλαπλά μοντέλα δραστηριοτήτων όπως παιχνίδι ρόλων, εργασία σε ομάδες, τοποθέτηση στον χώρο, παρέμβαση στον χώρο με σκοπό την παραστατική και εικαστική απεικόνιση κοινωνικών ζητημάτων, καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ομάδες ψιθύρου, κύκλοι διαπραγμάτευσης και επιχειρηματολογίας, μελέτη περιπτώσεων, κοινωνικό θέατρο (forum theatre), καθώς και παιχνίδια γνωριμίας, προσδοκιών, αξιολόγησης, σπάσιμο πάγου (ice – breaking), συνεργασίας, ομαδικότητας και άλλα.

  • Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος, αναδεικνύεται το όραμα μιας κοινωνίας πολιτών οι οποίοι έχουν την κυριότητα και την ευθύνη της ζωής και των αποφάσεων τους μέσα από αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της προσωπικής ανάπτυξης και της συλλογικής μάθησης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι το όραμά μας εμπνέει και κινητοποιεί όλο και περισσότερους συμμετέχοντες, τόσο μαθητές και μαθήτριες, όσο και δασκάλους και καθηγητές.

Αν θέλετε να λάβετε μέρος, δηλώστε συμμετοχή!

back-to-top

NEXT SECTION

Educational Programs
Link icon

NEXT SECTION

Educational Programs
Link icon