Educational Programs

Event header icon

About

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε -με βιωματική προσέγγιση-  εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, γονείς, αλλά και εργαζόμενους εταιρειών, σε συνεργασία με την ΜΚΟ “Mima Creative Group”. Κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες με εμπειρία σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, στη βιωματική μάθηση και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για μικρούς: Εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που καλλιεργούν τις δεξιότητες των παιδιών. Κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται για συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ και έχει διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα.

Για γονείς: Βιωματικά σεμινάρια γονεϊκότητας που διεξάγονται είτε offline, είτε online. Τα σεμινάρια βασίζονται σε έρευνες γονέων που έχουμε πραγματοποιήσει και απαντούν στα κυριότερα ερωτήματα τους μέσα από διαδραστικές συναντήσεις με εξειδικευμένους ειδικούς.

Για μεγάλους: Προγράμματα team building για την ενίσχυση των σχέσεων και της απόδοσης των εργαζομένων.  Δημιουργούμε custom made προγράμματα έτσι ώστε κάθε εταιρεία να  προσφέρει μία διασκεδαστική εμπειρία στους εργαζόμενους της, μέσα από δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο τους.

An educational program by KIDOT means

Βιωματική μάθηση και εξέλιξη

Καινοτόμες εκπαιδευτικοί μέθοδοι

Ψυχαγωγία και μοναδική εμπειρία 

Tagline image

Learn together

Δείτε κάποια από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και πάρτε μία μικρή γεύση όσων μπορούμε να δημιουργήσουμε και για εσάς:

Symbol icon

“Εξερευνώντας την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε σχολικές τάξεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι κύριες θεματικές που καλύπτονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είναι οι ακόλουθες: γενικά ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, κοινωνική ισότητα, δημοκρατική διακυβέρνηση, ιδιότητα του πολίτη, βία (ενδοσχολική, ρατσιστική), ειρήνη, παγκοσμιοποίηση, δημοκρατία/δικαιοσύνη, στερεότυπα, ταυτότητα, διαφορετικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση.  Το παιδαγωγικό / μαθησιακό πεδίο εντός του οποίου εφαρμόζονται οι δραστηριότητες είναι αυτό της μη τυπικής εκπαίδευσης και η μέθοδος είναι αυτή της βιωματικής μάθησης. Από τον Οκτώβριο του 2015 έως και σήμερα, έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερες από 10.000 μαθήτριες και μαθητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

KIDOT Services

 • Concept and Theme Design

 • Activities Design

 • Production of Workshops

 • Facilitation of Workshops

 • Feedback Sessions

HINT 1

Ακολουθώντας τα εργαλεία και τη μεθοδολογία της μη τυπική εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες διεξάγονται με βιωματικό τρόπο και με την ενεργό συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντα, εντός ενός ομαδικού συνεργατικού πλαισίου.

HINT 2

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία περιλαμβάνουν πολλαπλά μοντέλα δραστηριοτήτων όπως παιχνίδι ρόλων, εργασία σε ομάδες, τοποθέτηση στον χώρο, παρέμβαση στον χώρο με σκοπό την παραστατική και εικαστική απεικόνιση κοινωνικών ζητημάτων, καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ομάδες ψιθύρου, κύκλοι διαπραγμάτευσης και επιχειρηματολογίας, μελέτη περιπτώσεων, κοινωνικό θέατρο (forum theatre), καθώς και παιχνίδια γνωριμίας, προσδοκιών, αξιολόγησης, σπάσιμο πάγου (ice – breaking), συνεργασίας, ομαδικότητας και άλλα.

HINT 3

Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος, αναδεικνύεται το όραμα μιας κοινωνίας πολιτών οι οποίοι έχουν την κυριότητα και την ευθύνη της ζωής και των αποφάσεων τους μέσα από αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της προσωπικής ανάπτυξης και της συλλογικής μάθησης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι το όραμά μας εμπνέει και κινητοποιεί όλο και περισσότερους συμμετέχοντες, τόσο μαθητές και μαθήτριες, όσο και δασκάλους και καθηγητές.

Αν θέλετε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον φορέα ή τον οργανισμό σας, στείλτε μας μήνυμα  κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Contact us
Event header icon
Symbol icon

“Το ντοκιμαντέρ ως μέσο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συλλογική ενδυνάμωση”

Σε συνεργασία με την human rights trainer Μίνα Ανανιάδου και τον documentary filmmaker Τάσο Αλευρά, υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συναφείς θεματικές χρησιμοποιώντας ως μέσο το ντοκιμαντέρ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε νέους έως 22 ετών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την προώθηση του σεβασμού του Άλλου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της κριτικής ανθρωπιστικής στάσης.

KIDOT Services

 • Concept & Theme Design

 • Activities Design

 • Production of Workshops

 • Facilitation of Workshops

 • Feedback Sessions

HINT 1

Οι θεματικές του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ  άλλων, τη διαφορετικότητα, την ενδοσχολική και ρατσιστική βία, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού, την ιστορική αναδρομή των δικαιωμάτων, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή.

HINT 2

Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από μία ευχάριστη και δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία βιωματικής μάθησης, τα παιδιά και οι νέοι ν’ αποκτήσουν νέες γνώσεις και κυρίως να προβληματιστούν πάνω σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

HINT 3

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαδραστική μάθηση μέσα από εμπειρικές ασκήσεις, συμμετοχική και συνεργατική μάθηση μέσα από τον διάλογο, αλλά και συλλογική/οριζόντια μάθηση όπου ο ένας μαθαίνει από τον άλλο μέσα από την ενεργητική ακρόαση όλων των απόψεων.

Αν θέλετε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον φορέα ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα  σας, στείλτε μας μήνυμα  κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Contact us
Event header icon
Symbol icon
Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα

British Council Skills Clubs

Συμμετέχουμε στο pool of trainers του εκπαιδευτικού προγράμματος “Skills Clubs” του British Council. To πρόγραμμα έχει στόχο να υποστηρίξει μαθητές (ηλικίας 14–18 ετών) να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντάς τους παράλληλα για τη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

KIDOT Services

 • Activities Design

 • Production of Workshops

 •  Facilitation of Workshops

 • Feedback Sessions 

HINT 1

Το «Skills Clubs» στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στους τομείς της εργασίας και της κοινωνίας, οι οποίες θα δημιουργήσουν μια σταθερή βάση για τους νέους και θα αποτελέσουν την πυξίδα τους προς την κοινωνική αλλαγή και τη συμπερίληψη.

Αν θέλετε ν’ αναλάβουμε το facilitation δραστηριοτήτων ή workshops στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχετε ήδη σχεδιάσει στείλτε μας μήνυμα  κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας! 

Contact us
Event header icon
Full width image
Symbol icon

KIDS are RIGHT

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, καλέσαμε 10 φορείς της χώρας ώστε να συνδιοργανώσουμε  μία σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση  των παιδιών για τα δικαιώματα τους, αλλά και την κινητοποίηση μικρών και μεγάλων για δράση.

KIDOT Services

 • Concept & Theme Design

 • Strategic Planning and Execution

 • Activities Design

 • Production of Workshops

 • Facilitation of Workshops

 • Social Media Campaign

 • Media Relations & Publicity

HINT 1

Με οδηγό τη Χάρτα Δικαιωμάτων του Παιδιού προσεγγίσαμε βιωματικά δέκα από τα σημαντικότερα δικαιώματα, σχεδιάζοντας δέκα δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά. Τα παιδιά μέσω ενός δωρεάν εργαστηρίου είχαν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν περισσότερα για το εκάστοτε δικαίωμα, ενώ μοιράστηκαν με βιωματικό τρόπο τις σκέψεις, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους.

HINT 2

Στο “KIDS are RIGHT” συμμετείχαν οι φορείς: Διεθνής Αμνηστία, Χαμόγελο του Παιδιού, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, El Sistema Greece, Iasis και Edify Kids, In Common, Ίσον, Οργάνωση Γη, Peace Journalism Lab του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Αρωγός όλου του project ήταν η UNICEF, ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Αν θέλετε να δημιουργήσουμε μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για τον φορέα ή τον οργανισμό σας στείλτε μας μήνυμα  κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας! 

Contact us
Event header icon
Symbol icon

KIDOT Generation

Ένας κύκλος δημιουργικών βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών, σε συνεργασία με το ινστιτούτο ξένων γλωσσών Galileo Galilei Generation. Κάθε εργαστήριο ήταν αυτοτελές και περιλάμβανε θεματικές όπως: τέχνες, ρομποτική, επιστήμες, μουσική, χορός, θέατρο κ.ά.   Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2019, κάθε Σάββατο η μάθηση έγινε παιχνίδι στον ειδικά διαμορφωμένο πολυχώρο του Galileo Galilei Generation και ταξίδεψε τα παιδιά σε ένα πολυθεματικό ταξίδι!

KIDOT Services

 • Concept & Theme Design

 • Strategic Planning and Execution

 •  Activities Design 

 • Production of Workshops

 • Facilitation of Workshops

 • Graphic Design

 • Social Media Campaign

 • Media Relations & Publicity 

HINT 1

Αναλάβαμε τον σχεδιασμό, το περιεχόμενο και την υλοποίηση όλης της σειράς των εργαστηρίων.

HINT 2

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από το καταρτισμένο προσωπικό του Galileo Galilei Generation, αλλά και από επιλεγμένους συνεργάτες της ομάδας KIDOT.

HINT 3

Μέσα από τα εργαστήρια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ν’ ανακαλύψουν την αγάπη τους για τις ξένες γλώσσες, αλλά και να εξερευνήσουν θεματικές όπως τέχνες, ρομποτική, επιστήμες, μουσική, χορός και θέατρο μέσα από τη βιωματική μάθηση και το παιχνίδι.

Αν θέλετε να δημιουργήσουμε μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για τον φορέα ή τον οργανισμό σας   στείλτε μας μήνυμα  κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας! 

Contact us
Event header icon
Symbol icon
“Πριν χτυπήσει το κουδούνι”

Online Bootcamp για γονείς

Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022, ρωτήσαμε την κοινότητα γονιών του KIDOT ποιες είναι οι κυριότερες απορίες ή ανησυχίες τους “πριν χτυπήσει το κουδούνι”. Βασισμένοι στην έρευνα μας, σχεδιάσαμε  ένα online bootcamp και καλέσαμε 8 καταξιωμένους επαγγελματίες ώστε ν’ απαντήσουν στις ερωτήσεις των γονιών. Το Online Bootcamp περιελάμβανε 4 διαδικτυακές συναντήσεις με θεματικές 1) Διατροφή και Οργάνωση Χώρων 2) Γενική και Ειδική Εκπαίδευση 3) Εξωσχολικές Δραστηριότητες 4) Ψυχολογία. Οι ομιλητές που συμμετείχαν ήταν η παιδοδιαιτολόγος Ελένη Κούη με ειδίκευση τον παιδικό διαβήτη και την παιδική παχυσαρκία, η professional organizer & wardrobe expert Μαριλένα Πατέρα, ο βραβευμένος εκπαιδευτικός της χρονιάς Νίκος Γαλάνης, η φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός Νάνσυ Παπαδάτου, η εκπαιδευτικός Έλενα Παπά, η ψυχολόγος-αθλητική ψυχολόγος Φρόσω Πατσού, η σύμβουλος γονέων Φιλιώ Κατσαρού και ο κλινικός παιδοψυχολόγος Κωνσταντίνος Δημάτης.

KIDOT Services

 • Concept & Theme Design

 • Strategic Planning and Execution

 • Graphic Design

 • Customized Event Website

 • Delegate & Speaker Management

 • Media Relations &  publicity

HINT 1

Αναλάβαμε τον σχεδιασμό του concept έχοντας ως γνώμονα την digital μορφή του. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα bootcamp το οποίο θα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό.

HINT 2

Συνδημιουργήσαμε μαζί με τους ομιλητές το περιεχόμενο με γνώμονα να ειναι χρηστικό για τους γονείς και να λύνει στην πράξη όλες τις απορίες τους.

HINT 3

Προσεγγίσαμε όλες τις θεματικές με βιωματικό τρόπο, μέσω διαφορετικών case studies που έδωσαν τη δυνατότητα στους γονείς να ταυτιστούν και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες.

Αν θέλετε να διοργανώσουμε ένα online bootcamp  για τον φορέα ή την επιχείρησή σας στείλτε μας μήνυμα κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας! 

Contact us
Event header icon
Full width image
Symbol icon

Team Building στο Κτήμα Γεροβασιλείου

Στο πλαίσιο της Family Day που διοργανώσαμε για το Κτήμα Γεροβασιλείου, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε team building εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους εργαζόμενους της εταιρείας, αλλά και για τις οικογένειές τους.

KIDOT Services

 • Concept & Theme Design

 • Strategic Planning and Execution

 • Activities Design

 • Production of Workshops

 • Facilitation of Workshops

HINT 1

Σχεδιάσαμε ένα custom κυνήγι θησαυρού με έμπνευση την ιστορία της εταιρείας, το οποίο διαδραματίστηκε στον χώρο του Κτήματος και είχε πρωταγωνιστές μικρούς, αλλά και μεγάλους.

HINT 2

Πραγματοποιήσαμε Improv Games (παιχνίδια αυτοσχεδιασμού) με στόχο την καλύτερη επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας.

HINT 3

Δημιουργήσαμε Kids Corners για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, καθώς και παιδικά εργαστήρια με θέμα το περιβάλλον.

Αν θέλετε να διοργανώσουμε team building δραστηριότητες  για τον φορέα ή την επιχείρησή σας, στείλτε μας μήνυμα κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας! 

Contact us
Event header icon

How to partner 

 • Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα tailor made εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θ’ απευθύνεται σε παιδιά, γονείς ή οικογένειες. 
 • Ζητήστε μας να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα team building για την ενίσχυση των σχέσεων και της απόδοσης των εργαζομένων της επιχείρησης σας.

Todo full width image

Why to partner

 • Η ομάδα μας αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο της βιωματικής μάθησης και υπογράφουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για διαφορετικά ηλικιακά groups.

 • Η ομάδα μας σας προσφέρει ένα tailor made εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες του οργανισμού ή της επιχείρησής σας.

 • Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο, όσο και την παραγωγή και υλοποίηση του προγράμματος.

 • Πραγματοποιούμε συνεχή έρευνα ώστε να προσφέρουμε τα πιο εξελιγμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα, με στόχο κάθε πρόγραμμα ν΄αποτελεί μία αξέχαστη εμπειρία για  όλους τους συμμετέχοντες.

 • Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που μπορούν ν’ ανταποκριθούν σε ποικίλες, πολύπλευρες θεματικές καλύπτοντας κάθε σας απαίτηση.

 • Let’s Talk 

  Εάν θέλετε να σχεδιάσουμε ένα signature εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για τον οργανισμό ή την επιχείρησης σας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ!

  back-to-top

  NEXT SECTION

  Services
  Link icon

  NEXT SECTION

  Services
  Link icon