8 κανόνες ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο

Η χρησιμότητα του Διαδικτύου είναι δεδομένη για τον πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και οι υπηρεσίες που προσφέρει το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, η ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν είναι δεδομένη. Η ορθή και ασφαλής αξιοποίησή του από τους μαθητές απαιτεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων γι’ αυτό είναι απαραίτητοι κάποιοι κανόνες ασφαλής πλοήγησης … Continue reading 8 κανόνες ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο