Πολιτική απορρήτου

Event header icon

 

Η ατομική επιχείρηση «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» είναι η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας kidot.gr

Η παρούσα επισήμανση απορρήτου επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς όταν
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Είναι πολυεπίπεδη, για να
μπορείτε να βρείτε εύκολα τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες
και τι κάνουμε με αυτές. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα
Επισήμανση Απορρήτου και να τσεκάρετε την επιλογή «Συμφωνώ» εάν κατανοείτε και συμφωνείτε με
τους επιμέρους όρους της παρούσας ειδοποίησης.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας
2. Πού αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει
3. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας
4. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς.
    Α. Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα
    Β. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
    Γ. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-newsletter)
    Δ. Συμμετοχή σε εθελοντικό πρόγραμμα
    Ε. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς
    ΣΤ. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
    Ζ. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες
    Η. Επικοινωνία μαζί μας
    Θ. Υποβολή αιτήσεως – βιογραφικού για θέση εργασίας
5. Τα δικαιώματά σας
6. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
7. Πού μπορείτε να προσφύγετε;
8. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου;

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας
Η επιχείρηση μας «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Διαλέττη, αριθ. 5, με Α.Φ.Μ.
133899909, Δ.Ο.Υ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 133 088706000, είναι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς.

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail info@kidotfestival.com, στο
τηλέφωνο 2313 036708 ή αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση.
Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της υπηρεσίας facebook messenger.

2. Πού αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

3. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Μόνο οι αρμόδιοι για κάθε επιμέρους τμήμα της επιχείρησής μας έχουν πρόσβαση κατά περίπτωση
στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
τον σκοπό που αναφέρεται κάθε φορά και οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα
πρόσωπα για άλλους, μη σχετικούς σκοπούς.

Για ορισμένες επεξεργασίες συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες, προς τις οποίες διαβιβάζουμε κάποια
από τα δεδομένα σας ή οι ίδιες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτό
γίνεται μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Θα βρείτε ποιοι έχουν πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση και για ορισμένες επεξεργασίες, όπως αυτές αναλύονται
κατωτέρω.

4. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς
Στην επιχείρησή μας μαθαίνουμε για εσάς, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε μέσω των
δραστηριοτήτων που διοργανώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε τα ενδιαφέροντα
και τις ανησυχίες σας, καθώς μας επιτρέπει να δημιουργούμε και να προσφέρουμε τις καλύτερες
υπηρεσίες για εσάς.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τα δεδομένα είναι διάφοροι:
Στις περισσότερες περιπτώσεις μας παρέχετε απευθείας τα δεδομένα μέσω των διαφόρων εντύπων
που μας στέλνετε ή λαμβάνουμε (κυρίως μέσω της ιστοσελίδας μας).
Για παράδειγμα:
● Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας
● Όταν έρχεστε σε επαφή μαζί μας
● Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς
● Όταν υποβάλλετε αίτηση για κάλυψη θέσης εργασίας στην επιχείρησή μας
● Όταν υποβάλλετε αίτηση για συμμετοχή σε εθελοντικό πρόγραμμα της επιχείρησής μας

Σε άλλες περιπτώσεις, συλλέγουμε εμείς τις πληροφορίες (παραδείγματος χάρη όταν χρησιμοποιούμε
cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την
ιστοσελίδα μας).

Παρακάτω να βρείτε αναλυτικά τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επεξεργασία των δεδομένων
σας, τους σκοπούς και την περιγραφή τους.

Θυμηθείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που μας παράσχετε είναι αληθινά
και ακριβή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την ανακρίβεια ή το
αναληθές των εν λόγω δεδομένων, καθώς, επίσης, και για τις ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν. Η
επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις σχέσεις με τον εν λόγω χρήστη για τους ανωτέρω
λόγους.

Α. Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που
χρησιμοποιείτε στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και χωρίς δική σας ενέργεια τα εξής:

● η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το
αίτημα σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,
● η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
● το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
● η ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
● ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access
provider) και
● εφόσον έχετε συναινέσει στον λεγόμενο γεωεντοπισμό του φυλλομετρητή σας ή στο
λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, καταγράφονται και αυτές οι
λειτουργίες.

Όλα τα ανωτέρω αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file).

Σκοπός και Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας
Ο σκοπός όλων των ανωτέρω είναι η εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης, η εγγύηση άνετης χρήσης
της ιστοσελίδας μας και η αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εφεξής ΓΚΠΔ), το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε
δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε
Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται
αυτόματα. Αν εγγραφείτε ως μέλος στο kidot.gr, τα στοιχεία σας θα διατηρούνται για όσο χρόνο
παραμένετε εγγεγραμμένο μέλος. Σε περίπτωση διαγραφής σας από μέλος από το kidot.gr, συναινείτε
ότι το kidot.gr θα μπορεί να διατηρεί στο σύστημά του τα στοιχεία σας, προκειμένου να είναι σε θέση να
ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής σας.
Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων
– Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας συνεργαζόμαστε με την εταιρεία με την επωνυμία………… Σε
περίπτωση ανώνυμου χρήστη (guest user) τα cookies διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος
πλοήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εδώ.

– Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία με την επωνυμία……….., για τη δημιουργία και διαχείριση του
Google Analytics, του Google Adwords και γενικά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
διαδικτυακής διαφήμισης.

Β. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς
Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας
Μέσω της ιστοσελίδας μας, του ενημερωτικού δελτίου μας ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
μπορείτε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε κατά καιρούς.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ α’ του ΓΚΠΔ.

Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε και για ποιο λόγο
Για τη συμμετοχή σας αυτή χρειαζόμαστε μόνο το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και κατά
περίπτωση το τηλέφωνό σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Εφόσον λάβετε μέρος μέσω του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργαζόμαστε και
τα στοιχεία του λογαριασμού σας που είναι δημοσίως γνωστά σε αυτά τα μέσα.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε

Ένα μήνα μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, οι προσωπικές σας
πληροφορίες διαγράφονται, εκτός αν έχετε επιλέξει την εγγραφή σας σε άλλη υπηρεσία μας
(ενδεικτικά, εγγραφή ως μέλους, αποστολή ενημερωτικού δελτίου).
Σε περίπτωση που έπαθλο είναι η παροχή υπηρεσιών της επιχείρησής μας, οι πληροφορίες του νικητή
φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών από την επιχείρησή
μας, βάσει των όρων του εκάστοτε διαγωνισμού.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων
Η διαβίβαση των πληροφοριών που μας έχετε δώσει στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού
πραγματοποιείται μόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση αυτού (παραδείγματος χάρη η
διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιείται από την εταιρεία που προσφέρει το έπαθλο, ή η
αποστολή του επάθλου διενεργείται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών). Οι σχετικές
πληροφορίες θα αναγράφονται κάθε φορά στους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-newsletter)

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας
Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι να σας παρέχουμε τη σχετική υπηρεσία, προκειμένου να σας
ενημερώνουμε σχετικά με νέα της επιχείρησής μας, άρθρα, εκδηλώσεις, διοργανώσεις, διαγωνισμούς,
καθώς και γενικότερα νέα της επιχείρησής μας. Με τα στοιχεία που συλλέγουμε δημιουργούμε προφίλ
χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η
διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, να προσαρμοστεί καλύτερα
στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α του ΓΚΠΔ.

Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε
Το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Για την αποστολή των email συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Sendinblue, η οποία μας παρέχει την
υπηρεσία Contact Pigeon.

Για ορισμένες επεξεργασίες συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες, προς τις οποίες διαβιβάζουμε
κάποια από τα δεδομένα σας ή οι ίδιες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω της ιστοσελίδας
μας. Αυτό γίνεται μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Θα βρείτε ποιοι έχουν πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση και για ορισμένες επεξεργασίες, όπως αυτές
αναλύονται κατωτέρω.
Τα δεδομένα σας μπορεί, τέλος, να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους
οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα,
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχει το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας
«KUKARIKA APPS O.E.» με διακριτικό τίτλο «KUKARIKA», και η “BLIND STUDIO” Charis
Karantzasστο βαθμό που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του
συστήματος.

Οι εκτελούντες δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα
προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Με τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εσάς ενημερωτικού ηλεκτρονικού δελτίου, τα δεδομένα σας
αποστέλλονται στην ανωτέρω εταιρεία Sendinblue, που μας προσφέρει τη χρήση της πλατφόρμας
Contact Pigeon. Μέσω της πλατφόρμας αυτής αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στην
ιστοσελίδα μας καθώς και στα ενημερωτικά δελτία μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ενημερωνόμαστε
και συγκεντρώνουμε στοιχεία σχετικά με το αν έχετε λάβει τα ενημερωτικά μηνύματα, αν τα έχετε
ανοίξει, καθώς και στοιχεία σχετικά με την περιήγησή σας, όπως η γεωγραφική σας τοποθεσία, η
διεύθυνση IP, η συσκευή και η σύνδεση που χρησιμοποιήσατε κατά την επίσκεψή σας, το λογισμικό
περιήγησης (browsing). Επιπλέον, ενδεχομένως να συλλέγουμε και να συγκεντρώνουμε πληροφορίες
που είναι συνδεδεμένες με τρίτους, όπως δημογραφικά και δεδομένα περιήγησης.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, σας αποστείλουμε ένα σύνδεσμο
επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία Sendinblue για την αποστολή
ενημερωτικών δελτίων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δώσατε
Τα στοιχεία σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγουμε
από τα email και τα στατιστικά στοιχεία θα τα κρατήσουμε για όσο χρονικό διάστημα έχετε δώσει τη
συγκατάθεσή για την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων. Σε περίπτωση που δεν ανοίγετε τα
ενημερωτικά δελτία για χρονικό διάστημα ενός έτους, θα θεωρήσουμε το λογαριασμό σας ανενεργό και
θα σας ειδοποιήσουμε για επικείμενη διαγραφή σας από τις λίστες αποδεκτών ενημερωτικών δελτίων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ανά
πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο
μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα βρείτε τον σύνδεσμο για τη σελίδα κατάργησης εγγραφής στο
τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Επίσης, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποκλειστείτε από
τη λίστα παραληπτών ενημερώσεων, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση
privacy@contactpigeon.com, αλλά και να αφαιρέσετε όλα τα δεδομένα που έχουν ενδεχομένως
συγκεντρωθεί κατά το ιστορικό περιηγήσεών σας. Η ContactPigeon θα επεξεργαστεί και θα
διεκπεραιώσει το αίτημά σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία
γνωστοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική προστασίας της εδώ.

Δ. Συμμετοχή σε εθελοντικό πρόγραμμα
Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας
Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να συμμετέχετε ως εθελοντές σε προγράμματα και εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από την επιχείρησή μας κατά καιρούς.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ α’ του ΓΚΠΔ.

Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε και για ποιο λόγο
Για τη συμμετοχή σας αυτή χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, το τηλέφωνό σας
προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, την ηλικία σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι δεν
είστε ανήλικοι και να αναλάβετε ανάλογα με την ηλικία σας την κατάλληλη θέση εθελοντή, το επίπεδο
της εκπαίδευσής σας και τις σπουδές σας, καθώς και την τυχόν γνώση ξένων γλωσσών, προκειμένου
να γνωρίζουμε στα πλαίσια της παροχής της εθελοντικής εργασίας εάν είστε κατάλληλοι για τις θέσεις
που πρόκειται να καλυφθούν, και σχετικοί με το αντικείμενο.

Εφόσον λάβετε μέρος μέσω του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργαζόμαστε και
τα στοιχεία του λογαριασμού σας που είναι δημοσίως γνωστά σε αυτά τα μέσα.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε
Ένα χρόνο μετά το πέρας της εκδήλωσης στην οποία συμμετέχετε ως εθελοντής, οι προσωπικές σας
πληροφορίες διαγράφονται, εκτός αν έχετε επιλέξει την εγγραφή σας σε άλλη υπηρεσία μας
(ενδεικτικά, εγγραφή ως μέλους, αποστολή ενημερωτικού δελτίου).

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων
Η διαβίβαση των πληροφοριών που μας έχετε δώσει στο πλαίσιο συμμετοχής σας ως εθελοντή σε
εκδηλώσεις της επιχείρησής μας πραγματοποιείται μόνο στο έμπιστο προσωπικό της επιχείρησής μας,
το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση εχεμύθειας. Σχετική ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες
παρέχονται, και στο παράρτημα για την ενημέρωση των εθελοντών σχετικά με την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ε. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς
Google Αnalytics
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα kidot.gr χρησιμοποιούμε υπηρεσία τρίτου, την Google Analytics, για
να συλλέξει αρχεία καταγραφής (log files) και λεπτομέρειες σχετικά με την περιήγησή σας στη σελίδα
μας.
Τα στοιχεία αυτά που αποστέλλονται είναι:
● η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,
● η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
● το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
● η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
● ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access
provider) στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο καταγραφής (log
file).
● το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μέσω φορητής
συσκευής
● το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της
● τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και στα μέρη αυτής
● τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας οδήγησε στο δικό μας)
● ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που
επισκέπτεστε σε αυτή.

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής
σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα

εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell
tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας
παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω
πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις
για τον τρόπο που μπορείτε εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σας
συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον
κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Όλες οι
ανωτέρω πληροφορίες επεξεργάζονται κατά τρόπο που δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση (είναι
ανωνυμοποιημένες).
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 50 μηνών για λόγους μάρκετινγκ και στατιστικής και
μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα
γεωεντοπισμού διαγράφονται.

Cookies
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το ποια cookies χρησιμοποιούμε εδώ.
Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies που καταγράφουν τις παραπάνω πληροφορίες
σχετικά με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος
φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των
λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookie και
αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙP) καθώς και την
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από την Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε τη
συγκεκριμένη επέκταση φυλλομετρητή………….. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή, μπορείτε επιπλέον
να εμποδίσετε την ανάλυση από τα Google Analytics αν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο.

Δημιουργείται έτσι ένα opt out cookie, το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας
κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt out cookie ισχύει μόνο στον φυλλομετρητή αυτόν και
μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται μόνο στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από
τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το Opt out cookie. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics μπορείτε να
βρείτε στη σελίδα της Google εδώ

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας
Σκοπός συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης στο
πλαίσιο της διαδικτυακής μας παρουσίας, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που σας αποστέλλουμε.
Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας που
επισκέπτεστε και ποιους συνδέσμους ενεργοποιείτε εκεί.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ του
ΓΚΠΔ. Εφόσον έχετε παράσχει τη σχετική σας συγκατάθεση (πχ για τη λήψη ενημερωτικών
ηλεκτρονικών δελτίων) ως νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6
παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων των υφιστάμενων χρηστών για διαφημιστικούς
σκοπούς της επιχείρησής μας εκλαμβάνεται ως έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε
Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αποστέλλονται σε εμάς αυτόματα η διαδικτυακή σας
διεύθυνση και η τελευταία φορά που συνδεθήκατε.

Γιατί χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές
Με τα στοιχεία που συλλέγουμε δημιουργούμε εξατομικευμένα προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά
πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά της
εταιρείας μας με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου ή και διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα να
προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές
προσφορές μας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Μπορείτε να προβάλετε το δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους
αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα κόστος και με ισχύ για το μέλλον,
επικοινωνώντας μαζί μας εδώ

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες
Τα δεδομένα σας διαγράφονται από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε επιμέρους διαφημιστικά μέσα ή προβάλετε εναντίωση σε
ορισμένα διαφημιστικά μέσα. Επίσης, αν προβάλετε δικαίωμα εναντίωσης η ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας σας θα αποκλειστεί από μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων διαφήμισης, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος.


Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων

Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας συνεργαζόμαστε με την εταιρεία με την επωνυμία………… Σε
περίπτωση ανώνυμου χρήστη (guest user) τα cookies διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος
πλοήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εδώ.
Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία με την επωνυμία ……….., για τη δημιουργία και διαχείριση του google
analytics, του google adwords και γενικά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαδικτυακής
διαφήμισης.
Για την αποστολή των email συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Sendinblue, η οποία μας παρέχει την
υπηρεσία Contact Pigeon.
Τα στοιχεία σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγουμε
από τα email και τα στατιστικά στοιχεία θα τα κρατήσουμε για όσο χρονικό διάστημα έχετε δώσει τη
συγκατάθεσή σας για την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα
στιγμή με ισχύ για το μέλλον, αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της
ιστοσελίδας μας. Θα βρείτε τον σύνδεσμο για τη σελίδα κατάργησης εγγραφής στο τέλος του κάθε
ενημερωτικού δελτίου.

Επίσης, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποκλειστείτε από
τη λίστα παραληπτών ενημερώσεων, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση privacy@contactpigeon.com, αλλά και να αφαιρέσετε όλα τα δεδομένα που έχουν ενδεχομένως συγκεντρωθεί κατά το ιστορικό περιηγήσεών σας. Η ContactPigeon θα επεξεργαστεί και θα διεκπεραιώσει το αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική προστασίας της εδώ.

ΣΤ. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Χρησιμοποιούμε plugins από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο
προσωπική. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας μέσω του λογαριασμού σας στο
Facebook.
Σε κάθε σελίδα μας που περιέχει μια τέτοια προσθήκη, το πρόγραμμα περιήγησης θα συνδεθεί με το
Facebook και περιεχόμενο θα φορτωθεί από αυτές τις σελίδες. Η επίσκεψή σας στις σελίδες μας
μπορεί να παρακολουθείται από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν δεν
χρησιμοποιείτε ενεργά τα μέσα αυτά. Όταν η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας γίνεται από μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, η ιστοσελίδα μας αποθηκεύει αυτόματα το email σας (όπως το έχετε αναγράψει
στη σύνδεσή σας στο Facebook). Ακολούθως, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με τον
ίδιο τρόπο που μπορούν οι χρήστες αυτής.
Η εταιρεία μας διαθέτει επίσης δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter,
instagram, youtube).
Θυμηθείτε, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αποστέλλεται στην ιστοσελίδα μας μέσω των κοινωνικών
δικτύων ή στις σελίδες κοινωνικών δικτύων της επιχείρησής μας, μπορεί να προβάλλεται δημόσια, γι’
αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα.
Στις ιστοσελίδες τους, τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη φύση, τον σκοπό και την επεξεργασία των δεδομένων
σας.

Ζ. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες
Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας συνδέσμους προς και από ιστοσελίδες συνεργατών μας,
διαφημιστών και άλλων τρίτων μερών, που δεν καλύπτονται από την παρούσα επισήμανση
απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε πρώτα την πολιτική – επισήμανση απορρήτου
προσωπικών δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, πριν εισάγετε οιαδήποτε προσωπικά
δεδομένα σε αυτές.

Η. Επικοινωνία μαζί μας
Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας
Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις
υπηρεσίες μας, κρατούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε προκειμένου να απαντήσουμε στα αιτήματά
σας.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, δηλαδή το έννομο συμφέρον
της εταιρείας μας.

Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε
Χρειαζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας
και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου σας και το email σας, καθώς και το
περιεχόμενο των επιστολών ή emails που μας έχετε αποστείλει.

Γιατί χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να απαντήσουμε και για να κρατήσουμε σε
αρχείο την επικοινωνία μας μαζί σας.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε
Οι πληροφορίες που αφορούν εσάς διαγράφονται έξι μήνες μετά την τελευταία σας επικοινωνία μαζί
μας.
 
Θ. Υποβολή αιτήσεως – Βιογραφικού για θέση εργασίας

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε είναι η καταλληλότητά σας για τη θέση
που έχει προκηρυχθεί.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ β του ΓΚΠΔ που σχετίζεται με την απαραίτητη
επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη
σύμβασης.

Γιατί χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εξετάσουμε την αίτησή σας
για θέση εργασίας. Δεν θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με τρίτα μέρη για εμπορικούς
σκοπούς.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και τις υπόλοιπες
πληροφορίες για να εκτιμήσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση εργασίας.
Δεν ζητάμε επιπλέον πληροφορίες από αυτές που χρειαζόμαστε και δεν τις κρατάμε για περισσότερο
διάστημα από όσο είναι αναγκαίο.
Οι πληροφορίες που ζητάμε κάθε φορά αφορούν την καταλληλότητά σας για τη συγκεκριμένη θέση
εργασίας.
● Διαδικασία αιτήσεων
Κατά τη διαδικασία αυτή χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα και τα
στοιχεία επικοινωνίας με εσάς. Επίσης, χρειαζόμαστε κατά περίπτωση προηγούμενη εμπειρία και
σπουδές.
● Διαδικασία επιλογής
Οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού θα εξετάσουν τις αιτήσεις σας και θα σας καλέσουν για
συνέντευξη, ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. Σε κανένα στάδιο
της διαδικασίας επιλογής δεν θα γίνει αξιολόγηση των αιτούντων βάσει τυχόν δημοσίου προφίλ τους σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
● Προσφορά – αποδοχή θέσης εργασίας
Εφόσον αποδεχθείτε την προσφερόμενη θέση εργασίας θα σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες
προκειμένου να σας προσλάβουμε.
Οι πληροφορίες αυτές θα είναι κατά βάση όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας στο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ,
Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης, Διεύθυνση κατοικίας, email, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού, ποσό αποδοχών. Επιπλέον και ανάλογα με τη θέση, θα σας ζητήσουμε να
μας προσκομίσετε αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά σπουδών και
ξένων γλωσσών.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε
Αιτήσεις, βιογραφικά και πληροφορίες που μας αποστέλλονται και τα οποία απορρίπτονται αμέσως, θα
διαγράφονται – καταστρέφονται εντός μηνός από την πλήρωση της θέσεως.
Αιτήσεις, βιογραφικά και πληροφορίες που μας αποστέλλονται για τα οποία γίνεται αξιολόγηση, θα
διαγράφονται – καταστρέφονται εντός έξι μηνών από την πλήρωση της θέσεως.
Σε περίπτωση πρόσληψης του εργαζόμενου όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης
της καταβολής αποδοχών και των λόγων λύσης της σύμβασης του, θα διαγράφονται μετά την
παρέλευση είκοσι (20) ετών από τη λήξη της εργασιακής σχέσης.
Δικαιολογητικά σχετικά με άδειες μητρότητας και αναρρωτικές άδειες θα διαγράφονται μετά την
παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του χρόνου που ελήφθησαν.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων
Οι πληροφορίες σας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών
στοιχείων, καθώς και για τη διενέργεια πληρωμών σας αποστέλλονται στο συνεργαζόμενο με εμάς
λογιστικό γραφείο ¨Μαυρίδης Ευάγγελος¨ και ενδεχομένως με το νομικό μας τμήμα.
Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος (NBG) και Πειραιώς
προκειμένου να διενεργηθεί η πληρωμή των αποδοχών σας.
 
5. Τα δικαιώματά σας
Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να
διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
χωρίς κόστος, στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
(…………………………), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα
που θέλετε να ασκήσετε ή κάνοντας μια αίτηση εδώ.
Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να
ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.
Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από τον σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε
τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
● Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε με σαφήνεια,
διαφάνεια και κατανόηση για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τα
δικαιώματά σας.
● Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να
ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας
μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας
που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη
λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής
δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
● Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι
υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ.
διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Ωστόσο, με την ενεργή παροχή των
προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και
ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Την
αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα μας ή
στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσης
εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης.
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας
προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός από το βαθμό που αυτό επιτρέπεται σύμφωνα
με την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου.
● Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα
δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Ωστόσο, το δικαίωμά σας αυτό πιθανόν να μην είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί εάν:
– Υπάρχει εκκρεμής διαφορά ή δικαστική διένεξη με την επιχείρησή μας.
– Έχετε οφειλές προς την επιχείρησή μας.
– Εάν έχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας προς εσάς, υποχρεούμαστε να τηρούμε τα
φορολογικά δεδομένα για δώδεκα (12) έτη.

● Έχετε δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη
μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο
επεξεργασίας.
● Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την
επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την
επεξεργασία.
● Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
● Επιπλέον, έχετε δικαίωμα εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς
σκοπούς. Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή:
● Είτε ακολουθώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στα email που σας αποστέλλονται (unsubscribe)
● Είτε απενεργοποιώντας τα cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies μας εδώ.Είτε
επικοινωνώντας κατευθείαν μαζί μας εδώ

6. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός
από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος
αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση
άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου
χαρακτήρα τους, η Επιχείρησή μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας
υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή
να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

7. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική Αρχή
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν
θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και
κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή
στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση:
Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600).

8. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου;
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Επισήμανση Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο της
ιστοσελίδας μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Επισήμανση
Απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και
την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε, στο τηλέφωνο 2313 036708 ή στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ……………………….

back-to-top

NEXT SECTION

Services
Link icon

NEXT SECTION

Services
Link icon