Post main image

Το Κέντρο Θεραπείας Λόγου, Ομιλίας & Φωνής Λογοδομή* είναι ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας παιδιών, εφήβων κι ενηλίκων με στόχο την αντιμετώπιση δυσκολιών στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας, στις μαθησιακές δεξιότητες, στην κοινωνική επικοινωνία, στη συμπεριφορά, στη ροή της ομιλίας καθώς και στη φωνητική λειτουργία, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

*Η έννοια της δομής στην επιστήμη της λογοθεραπείας αποτελεί βάση τόσο στην κατάρτιση του επαγγελματία, όσο και στη θεραπευτική παρέμβαση: η δομή διατρέχει την ανάπτυξη, τη σκέψη, το γλωσσικό σύστημα, το αφήγημα, την κατανόηση του κόσμου και την κοινωνική επικοινωνία.

Η φιλοσοφία

Η ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παράλληλα με τη συνεχή μετεκπαίδευση, εποπτεία κι εξειδίκευση στους επιστημονικούς τομείς της λογοθεραπείας, συνετέλεσαν στη δημιουργία του Κέντρου Λογοδομή – ενός θεραπευτικού χώρου του οποίου η φιλοσοφία χαρακτηρίζεται από τις αρχές της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρακτικής και της θεραπευτικής σχέσης, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ατόμου και του άμεσου περιβάλλοντός του, την ανεμπόδιστη επικοινωνία, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω φυσικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Παράλληλα, με τη συμβολή ενός δικτύου επιλεγμένων συνεργατών, αντιμετωπίζονται διεπιστημονικά οι δυσκολίες που απαιτούν την συνολική φροντίδα του συστήματος του θεραπευόμενου και την εμπλοκή επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων.
Αρχή του κέντρου Λογοδομή αποτελεί η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και κοινό σχεδιασμό, όπου, συχνά, η εμπλοκή του άμεσου περιβάλλοντος δρα καταλυτικά κι ενισχύει την αλλαγή.

Ο χώρος

Το Κέντρο Λογοδομή στεγάζεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τη θεραπευτική του φιλοσοφία. Δημιουργήθηκε με τη φροντίδα της αρχιτεκτονικής ομάδας του Custom Architectural Workshop, συνδυάζοντας δημιουργικά τη λειτουργικότητα και την αρμονία με στόχο την θεραπευτική αμεσότητα του χώρου απαλλαγμένη από αισθητηριακούς θορύβους. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ένα φυσικό, ήρεμο κι ευέλικτο περιβάλλον που αναδεικνύει τα πρόσωπα και τη θεραπευτική τους σχέση.

Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κέντρο Λογοδομή, καλύπτουν το ευρύ πεδίο παρεμβάσεων της λογοθεραπείας, κι αφορούν τόσο σε παιδιά όσο και ενήλικες, στο πλαίσιο της πρόληψης, της λεπτομερούς αξιολόγησης και της θεραπείας, βάσει εξατομικευμένων προγραμμάτων.
Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται περιλαμβάνουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της ομιλίας, των γλωσσικών δεξιοτήτων, των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, στη σχολική ετοιμότητα, στις γνωστικές, επικοινωνιακές & πραγματολογικές δεξιότητες, στην ικανότητα για κοινωνική αλληλεπίδραση, στις διαταραχές φωνής και ροής της ομιλίας.
Παράλληλα, λειτουργούν κλειστές ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης, ενώ παρέχεται συμβουλευτική στους γονείς/φροντιστές ή στις οικογένειες των ατόμων σε θεραπεία.

Το κέντρο Λογοδομή πλαισιώνει θεραπευτικά:

  • Καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου & ομιλίας
  • Διαταραχές λόγου & ομιλίας
  • Διαταραχές στην επικοινωνία
  • Δυσκολίες στις πραγματολογικές δεξιότητες
  • Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση
  • Διαταραχές ροής της ομιλίας – τραυλισμός
  • Διαταραχές στη φωνή
  • Μαθησιακές/ακαδημαϊκές δυσκολίες Σχολική ετοιμότητα
  • Ομάδες παιδιών & εφήβων
Ο ιδρυτής του κέντρου  

Ο Χρήστος Ντουμάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, από το University of Sheffield, στον τομέα των Διαταραχών της Ομιλίας.
Είναι μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Λογοθεραπευτών (RCSLT), εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Μ. Βρετανίας (HCPC), και μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.).

Η επιστημονική του εξειδίκευση εστιάζει στους τομείς της ανάπτυξης του λόγου κι ομιλίας, των διαταραχών ροής της ομιλίας, και στην παθολογία της ανθρώπινης φωνής, συνδυάζοντας συχνά και την ιδιότητά τους ως μουσικού. Παράλληλα, στα ειδικά του ενδιαφέροντα ανήκει η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση, καθώς και η μελέτη της κοινωνικής επικοινωνίας και του κλινικού συλλογισμού.
Ζει κι εργάζεται στην Θεσσαλονίκη ως λογοθεραπευτής σε θεραπευτικές δομές της πόλης από το 2013.
Info

Διεύθυνση: Ερμού 36, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 231 022 3329
Facebook Λογοδομή – Κέντρο Θεραπείας Λόγου Ομιλίας και Φωνής
Instagram Λογοδομή 
*Advertorial