RIGHT 2: Δικαίωμα σε έναν κόσμο που σέβεται το φυσικό περιβάλλον

RIGHT 2: Δικαίωμα σε έναν κόσμο που σέβεται το φυσικό περιβάλλον

Κύκλος, Αγίας Σοφίας 105, Θεσσαλονίκη
20/11/2021
11:00 - 13:00
Κύκλος, Αγίας Σοφίας 105, Θεσσαλονίκη
20/11/2021
11:00 - 13:00
Event header icon
Event header image

Οργανισμός: ΑΜΚΕ InCommOn / Έργο- Κύκλος: Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας
Δράση: “Παιδί και βιώσιμη πόλη”, Εργαστήρια και Συζήτηση για παιδιά και γονείς
ΜΕΡΑ: Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
ΩΡΑ: 11.00 – 13.00 και 13.00 -14.00 (διαδικτυακή συζήτηση)
Απευθύνεται σε:

  • Παιδιά 0-5 ετών και ενήλικες συνοδοί/γονείς/κηδεμόνες (το εργαστήριο “Η πόλη στο Ύψος των Ματιών των παιδιών”)
  • Ενήλικες ανεξαρτήτως ιδιότητας (για τη συζήτηση)

Τοποθεσία: στον χώρο του Κύκλου, Αγίας Σοφίας 105, Θεσσαλονίκη, 546 33

Σχετικά με τη δράση: 

Το KIDOT σε συνέργεια με την ΑΜΚΕ InCommOn σας καλούν στις δράσεις “Παιδί και Βιώσιμη Πόλη”. Στόχος των δράσεων είναι η ανάδειξη της σημασίας του δικαιώματος του παιδιού στο περιβάλλον και ειδικότερα της συμμετοχής του στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πόλης. Μέσα από τα εργαστήρια αλλά και τη συζήτηση προσκαλούνται οι συμμετέχοντες/ουσες της δράσης να βιώσουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών (είτε ως ενήλικες, είτε ως παιδιά), αλλά και να μοιραστούν τις σκέψεις και το δικό τους βίωμα τους για τη συμμετοχικότητα. Σκοπός είναι, με την ολοκλήρωση της συμμετοχής μας στη δράση να είμαστε οι ενήλικες πιο ευαισθητοποιημένοι για τη σημαντικότητα της άμεσης συμμετοχής των παιδιών στη διαμόρφωση της βιώσιμης πόλης, και τα παιδιά να έχουν ενδυναμωθεί ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναλυτικότερα: 

Σάββατο 20/11, 11.00-13.00 στον Κύκλο (Αγίας Σοφίας 105, Θεσσαλονίκη, 546 33): 

Εργαστήριο ενηλίκων (γονέων-κηδεμόνων) και παιδιών 0-5 ετών: “Η Πόλη στο Ύψος των Ματιών των Παιδιών” 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου του παιδιού στη διαμόρφωση του δημοσίου χώρου και της καθημερινής ζωής στο επίπεδο της γειτονιάς, “Η Πόλη στο Ύψος των Ματιών των Παιδιών” είναι μια πρωτότυπη μεθοδολογία, η οποία καλείται να φέρει το παιδί στο προσκήνιο, καλώντας τους ενήλικες να αποφασίσουν και να σχεδιάσουν με το παιδί για το μέλλον της γειτονιάς, και όχι για το παιδί. Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του παιδιού και του γονέα/συνοδού του με τις διαδικασίες αναγνώρισης, συν-σχεδιασμού και συναπόφασης για ζητήματα που αφορούν το δημόσιο και ανοιχτό χώρο, και τη γειτονιά. Τα παιδιά και οι γονείς προσκαλούνται να “δουν” τη γειτονιά και το δημόσιο χώρο με άλλα μάτια, να βιώσουν το αστικό περιβάλλον και να ενεργοποιήσουν όλες τους τις αισθήσεις:

“Πως αισθάνομαι σε αυτή τη γωνία της πλατείας;”

“Μπορώ να παίξω σε αυτή τη γωνία του δρόμου;”

“Τι ακούω σε αυτό το σημείο του δρόμου;”

Αυτά και άλλα πολλά παρόμοια ερωτήματα θα κληθούν να αναρωτηθούν και να απαντήσουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Θα περπατήσουν και θα εξερευνήσουν τη γειτονιά της Άνω Πόλης και θα χρησιμοποιήσουν παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτά τα ερωτήματα.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες, μικροί/ες και μεγάλοι/ες, θα συζητήσουμε τις παρατηρήσεις μας, θα ανταλλάξουμε εντυπώσεις και εμπειρίες, καθώς και θα καταγράψουμε συλλογικά τις ιδέες και τις προτάσεις μας για το πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη γειτονιά και το δημόσιο χώρο της Άνω Πόλης. Τέλος, θα συζητήσουμε για το πως αισθάνθηκαν τόσοι οι ενήλικες όσο και τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή τη συμμετοχική διαδικασία, αν άλλαξε κάτι στον τρόπο που θα βλέπουν πλέον το δημόσιο χώρο και τη γειτονιά τους, και αν θα τους ενδιέφερε να συμμετέχουν από εδώ και πέρα σε συμμετοχικές και συλλογικές διαδικασίες αποφάσεων, προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων στην πόλη.  Η μεθοδολογία και εργαλειοθήκη The City at Eye Level for Kids αναπτύχθηκε από το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα The City at Eye Level στο πλαίσιο του προγράμματος Urban95 Challenge του ιδρύματος Bernard van Leer Foundation.

Σάββατο 20/11, 13.00-14.00 Διαδικτυακή Συζήτηση “Δικαίωμα και Συμμετοχικότητα του Παιδιού στη Διαμόρφωση της Βιώσιμης Πόλης”

Ομιλήτριες
– Αργυρώ Σκίτσα, Σχεδία στην Πόλη
– Στέλλα Τσιαρβούλα, ActionAid
– Σίλια Ραντίτσα, Το Μικρό Δέντρο
Συντονιστές: 
-Βίβιαν Δούμπα, Φίλιππος Ναχμίας από την ομάδα του Κύκλου

Η διαδικτυακή συζήτηση έρχεται να πλαισιώσει τα βιωματικά εργαστήρια ανοίγοντας τη συζήτηση για το πώς τα παιδιά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν πιο ενεργά στο συμμετοχικό σχεδιασμό των πόλεων, πώς οι ενήλικες θα μπορούσαν να ευαισθητοποιηθούν στο να αφουγκράζονται τα παιδιά και πώς μπορούν να αποκτήσουν οι ίδιοι/ίδιες εργαλεία για να διευκολύνουν τα παιδιά τους να ενδυναμωθούν και να ενεργοποιηθούν. Δεν είναι σπάνιες οι φορές που τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητα, λέγεται ότι δίνεται χώρος στην έκφραση των ίδιων των παιδιών αλλά τελικά στην πράξη οι ενήλικες καταλήγουμε να υποκαθιστούμε τα παιδιά και να μιλάμε εμείς για εκείνα, αντί εκείνα για τον εαυτό τους. Φαίνεται, λοιπόν, πώς το να δώσουμε το λόγο στα ίδια τα παιδιά είναι μια “λεπτεπίλεπτη” τέχνη που απαιτεί βαθιά κατανόηση των  δικαιωμάτων του παιδιού, ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων από τους ενήλικες καθώς και τον απαραίτητο χώρο και χρόνο ώστε τα παιδιά να εκφραστούν με τους δικούς τους τρόπους.

Σε αυτή τη συζήτηση θα επιδιώξουμε να ψηλαφίσουμε όψεις από αυτές τις λεπτές υφές που συμβάλλουν στο πέρασμα στην ουσιαστική συμμετοχικότητα και έκφραση των παιδιών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα προσκαλέσουμε ανθρώπους που συνδυάζουν θεωρητικό background και εμπειρία πεδίου για να συνεισφέρουν την οπτική τους ως αφόρμηση για συζήτηση. Έπειτα θα ακολουθήσει συντονισμένη συζήτηση με διευκόλυνση της ενεργού εμπλοκής του κοινού.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Μέγιστος αριθμός συμμετοχών στο Εργαστήριο “Η Πόλη στο Ύψος των Ματιών των Παιδιών”: 10 (γονέας και παιδί θεωρούνται μια συμμετοχή).

*Εργαστήριο “Διεκδικώ τη γειτονιά μου” από την ομάδα του KIDOT: Θα πραγματοποιηθεί σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου (more info soon).

Στόχος της δράσης είναι τα παιδιά να αντιληφθούν τη δύναμη που μπορεί να έχουν στις αποφάσεις της γειτονιάς, τις πόλης τους και κατ επέκταση της χώρας τους. Παράλληλα, μέσω του role playing και άλλων εργαλείων παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες έρχονται σε μία πρώτη επαφή με τις έννοιες της διαβούλευσης, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, του ανοικτού διαλόγου, των θεσμικών και μη δομών λήψης αποφάσεων και εν τέλει με τους εν γένει δημοκρατικούς τρόπους λήψης αποφάσεων με στόχο μία πιο βιώσιμη πόλη για όλους.

Πρώτο βήμα: Διάβασε το σενάριο και προσπάθησε να κάνεις την ιστορία δική σου. Μια ομάδα παιδιών που ζουν στην ίδια πυκνοκατοικημένη γειτονιά μίας πόλης θέλει να χρησιμοποιήσει ένα παλιό εγκαταλελειμμένο οικόπεδο που το διαχειρίζεται ο δήμος και να το μετατρέψει σε γήπεδο και χώρο για παιχνίδι. Έτσι, κινεί διάφορες διαδικασίες με στόχο να πείσει την τοπική αρχή αλλά και τους κατοίκους της πόλης να συναινέσουν στη μετατροπή αυτού του οικοπέδου σε χώρο παιχνιδιού και άθλησης για τα παιδιά. Έχει αποστείλει ένα γράμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αναφέροντας ότι η ζωή στη πόλη για τα παιδιά είναι πλέον πολύ δύσκολη γιατί δεν υπάρχουν καθόλου δημόσιοι χώροι όπου τα παιδιά μπορούν να συναντηθούν, να αθληθούν και να παίξουν. Ζητούν λοιπόν από το δήμο να μετατρέψει το οικόπεδο σε πάρκο και γήπεδο με στόχο την αύξηση δημόσιων χώρων και πάρκων όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά της πόλης για παιχνίδι και χαλάρωση. Παράλληλα, όμως, με την ομάδα παιδιών και άλλες ομάδες διεκδικούν το οικόπεδο για όχι και τόσο ¨καλούς σκοπούς¨

Δεύτερο βήμα: Συνομίλησε με τους φίλους σου και σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για τη γειτονιά σας

Τρίτο βήμα: Δίνεται η ευκαιρία σε σένα και τους φίλους σου να εκφράσεις τις απόψεις σου στο δημοτικό συμβούλιο ενώπιον του δημάρχου. Προσοχή όμως! Εκεί θα βρίσκονται και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον χώρο που διεκδικείς με αντίθετες από εσένα απόψεις. Τι θα έκανες; Πώς θα το χειριζόσουν;

Τέταρτο βήμα: Απολογισμός συζήτησης. Πώς τα πήγατε; Τι συμπεράσματα βγάζετε;

Τα καταφέρατε;

 

Λίγα λόγια για τον οργανισμό:

H ΑΜΚΕ InCommOn, που έχει ως έδρα της τη Θεσσαλονίκη,  προάγει τη βιώσιμη και συμμετοχική αστική ανάπτυξη. Διερευνά λύσεις για τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές πόλεις από κοινού με τους κατοίκους τους, έχοντας ως  πρωταρχικό μέλημα την άμεση εμπλοκή όλων μας και δίνοντας ισάξια βαρύτητα στους  τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Ένα από τα έργα μας, ο Κύκλος – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας, είναι ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα αφιερωμένος στο διάλογο για τη σχέση της κυκλικής οικονομίας με την καθημερινή ζωή στην πόλη, που διερευνά στην πράξη πώς μια γειτονιά μπορεί να γίνει “κυκλική”, αξιοποιώντας στο μέγιστο όλους τους πόρους που διαθέτει, είτε αυτοί είναι υλικοί, είτε ανθρώπινοι.

Βασικός στόχος είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αποτελέσουμε τους κύριους μοχλούς για την διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ώστε  όλοι και όλες μαζί να υποστηρίξουμε την αναγκαία μετάβαση μας προς ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.

NEXT SECTION

Festivals & Events
Link icon

NEXT SECTION

Festivals & Events
Link icon