Μικροί Διασώστες

Μικροί Διασώστες

S3
Σάββατο 30/09/23
15:30 - 17:00
S3
Σάββατο 30/09/23
15:30 - 17:00
Event header icon
Event header image

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών συστήνει στα παιδιά τις Πρώτες Βοήθειες. Μέσα από το παιχνίδι παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών, μαθαίνουν πώς να σώζουν μια ζωή! Εθελοντές, έμπειροι διασώστες και εκπαιδευτές, θα διδάξουν στα παιδιά βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών καθώς και άλλες χρήσιμες δεξιότητες, όπως να πραγματοποιούν μία κλήση έκτακτης ανάγκης και να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο.

Facebook

Instagram