Το ντοκιμαντέρ ως μέσο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συλλογική ενδυνάμωση

Header image

Το ντοκιμαντέρ ως μέσο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συλλογική ενδυνάμωση

Event header icon
Header image
OFFLINE

Intro

Σε συνεργασία με την human rights trainer Μίνα Ανανιάδου και τον documentary filmmaker Τάσο Αλευρά, υλοποιούμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συναφείς θεματικές χρησιμοποιώντας ως μέσο το ντοκιμαντέρ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε νέους έως 22 ετών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την προώθηση του σεβασμού του Άλλου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της κριτικής ανθρωπιστικής στάσης.

 

Full width image

Hints

  • Οι θεματικές του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ  άλλων, τη διαφορετικότητα, την ενδοσχολική και ρατσιστική βία, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού, την ιστορική αναδρομή των δικαιωμάτων, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή.

  • Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από μία ευχάριστη και δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία βιωματικής μάθησης, τα παιδιά και οι νέοι ν’ αποκτήσουν νέες γνώσεις και κυρίως να προβληματιστούν πάνω σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

  • Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαδραστική μάθηση μέσα από εμπειρικές ασκήσεις, συμμετοχική και συνεργατική μάθηση μέσα από τον διάλογο, αλλά και συλλογική/οριζόντια μάθηση όπου ο ένας μαθαίνει από τον άλλο μέσα από την ενεργητική ακρόαση όλων των απόψεων.

Αν θέλετε να λάβετε μέρος, δηλώστε συμμετοχή!

back-to-top

NEXT SECTION

Educational Programs
Link icon

NEXT SECTION

Educational Programs
Link icon